Universiteit Antwerpen Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Privacy > Helpdesk Privacy > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Introductie

Oplossing

Deze FAQ heeft tot doel de onderzoekers van de Vlaamse universiteiten op een beknopte wijze te informeren over de impact van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op het wetenschappelijk onderzoek. Dit document is opgesteld aan de hand van een aantal vragen en antwoorden en waar nodig wordt in een apart kader weergegeven op welke wijze de processen binnen de individuele instellingen opgezet zijn om te voldoen aan de verplichtingen.

Deze FAQ legt zich toe op de eisen die gesteld worden door de AVG voor de verwerking van persoonsgegevens. Onderzoekers dienen daarnaast ook rekening te houden met ethische richtlijnen, eisen van onderzoeksfinanciers, reglementen en codes van universiteiten, ...

(Versie januari 2019)

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Aan welke verplichtingen moet de universiteit zich houden als deze de verwerkingsverantwoordelijke is?
2.4 Wat zijn de verschillende rollen en verantwoordelijkheden volgens de AVG?
2.8 Waaraan moet ik denken wanneer ik samenwerk met anderen of mijn data deel?
1.6 Wat is er nieuw in de AVG?
4.2 Welke informatie moet ik opnemen op een informed consent formulier?
Artikel details
Artikel ID: 370
Categorie: VLIR FAQ AVG: Onderzoek
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid