Universiteit Antwerpen Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Privacy > Helpdesk Privacy > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Aan welke verplichtingen moet de universiteit zich houden als deze de verwerker is?

Oplossing

Alleen maar gegevens verwerken die de verwerkingsverantwoordelijke juist acht. Gepaste processen en instrumenten hebben om bij een datalek snel te kunnen handelen. Alleen maar een derde partij bij de verwerking betrekken als de verwerkingsverantwoordelijke hiermee instemt. Bewaren van de veiligheid en vertrouwelijk karakter van de persoonsgegevens die verwerkt worden.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Aan welke verplichtingen moet de universiteit zich houden als deze de verwerkingsverantwoordelijke is?
Wat zijn de basisprincipes van de GDPR?
2.4 Wat zijn de verschillende rollen en verantwoordelijkheden volgens de AVG?
2.2 Hoe zorg ik ervoor dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig gebeurt?
Artikel details
Artikel ID: 360
Categorie: Nederlands
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid