Universiteit Antwerpen Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Privacy > Helpdesk Privacy > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Wat zijn de basisprincipes van de GDPR?

Oplossing

De GDPR heeft enkele basisprincipes. Deze basisprincipes sommen tevens de rechten en plichten op van de verwerkingsverantwoordelijke, verwerker en de natuurlijke persoon.

  1. Legitimiteit en transparantie: Er moet altijd een juridische basis zijn om persoonsgegevens te mogen verwerken. Transparantie waarom gegevens worden verzameld en wat het doel is hiervan is van groot belang.
  2. Doelbeperking: Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden voor het vooropgestelde doel waarvoor deze gegevens zijn opgevraagd.
  3. Dataminimalisatie: Alleen persoonsgegevens die relevant zijn om te streven naar de aangegeven doelen mogen verwerkt worden.
  4. Juistheid: De persoonsgegevens moeten altijd correct zijn en correct blijven.
  5. Bewaarbeperking: De persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan dat nodig is om het doel te behalen.
  6. Inzage-, correctie- en verwijderrecht en dataportabiliteit: De natuurlijke persoon heeft altijd, onder motiverende reden, recht op toegang, wijziging en vergeten te worden. Ook hebben zij recht op het opvragen van hun gegevens in leesbaar formaat zodat ze deze kunnen doorgeven aan een andere partij.
  7. Beveiliging en verantwoordelijkheid: Er moeten organisatorische en technologische maatregelen getroffen worden zodat de informatieveiligheid gegarandeerd kan worden. Dit moet gecontroleerd worden en bij een datalek gemeld worden.
 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen 2.9 Wat zijn de rechten van de betrokkenen, hoe respecteer ik deze en welke uitzonderingen gelden voor onderzoek?
Aan welke verplichtingen moet de universiteit zich houden als deze de verwerker is?
Aan welke verplichtingen moet de universiteit zich houden als deze de verwerkingsverantwoordelijke is?
1.5 Wat zijn de basisprincipes van de AVG?
Wat houdt het meldplicht bij een datalek in?
Artikel details
Artikel ID: 358
Categorie: Nederlands
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 5.0/5.0 (2)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid