Universiteit Antwerpen Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Privacy > Helpdesk Privacy > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


1.5 Wat zijn de basisprincipes van de AVG?

Oplossing

De AVG is gebaseerd op zes basisprincipes die nageleefd moeten worden wanneer persoonsgegevens verwerkt worden:

  • Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie: persoonsgegevens worden verwerkt op een transparante manier met respect voor alle wetten, reglementen en regels die van toepassing zijn
  • Doelbinding (finaliteit en proportionaliteit): persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor het onderzoeksdoel en de verwerking is redelijk en proportioneel voor het bereiken van het doel van het onderzoek
  • Minimale gegevensverwerking: enkel die persoonsgegevens worden gebruikt die noodzakelijk zijn voor het bereiken van de doelstellingen van het onderzoek
  • Juistheid: de persoonsgegevens die verwerkt worden, moeten accuraat zijn
  • Opslagbeperking: persoonsgegevens mogen niet langer dan nodig bewaard worden voor het huidig onderzoek of voor mogelijke verdere analyses op de data (zie ook 5.1)
  • Vertrouwelijkheid en integriteit: onderzoekers moeten op een confidentiële manier omgaan met persoonsgegevens en de gepaste maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid en integriteit van deze gegevens te garanderen

 

Als algemeen principe geldt daarnaast ook de zelfverantwoordingsplicht. Hiervoor is het belangrijk om jezelf volgende vragen te stellen: heb ik aan de start van mijn onderzoek de privacyaspecten van mijn onderzoek grondig overwogen en gedocumenteerd en ben ik in staat om aan te tonen dat ik op een actieve manier verantwoordelijkheid heb genomen om de verwerking van persoonsgegevens op een veilige manier te laten gebeuren.  

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Wat zijn de basisprincipes van de GDPR?
5.1 Hoe lang mogen onderzoeksdata met persoonsgegevens bewaard worden?
4.1 Hoe ben ik transparant naar de betrokkenen van mijn onderzoek?
4.2 Welke informatie moet ik opnemen op een informed consent formulier?
2.6 Waar moet ik op letten wanneer ik data verzamel bij minderjarigen?
Artikel details
Artikel ID: 375
Categorie: 1. Algemene informatie
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid