Universiteit Antwerpen Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Privacy > Helpdesk Privacy > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


5.1 Hoe lang mogen onderzoeksdata met persoonsgegevens bewaard worden?

Oplossing

De AVG vereist dat persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (zie principe ‘opslagbeperking’). Persoonsgegevens die uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden worden verwerkt, kunnen echter voor langere tijd worden opgeslagen, op voorwaarde dat er passende waarborgen genomen worden, zoals pseudonimisering, en/of encryptie. Hoe lang onderzoeksdata bewaard mogen worden, wordt niet vastgelegd in de AVG. Het is dan ook aan de onderzoekers om te argumenteren hoe lang de data bewaard zullen worden, deze argumentatie te documenteren en de betrokkenen hierover te informeren.

Het is hierbij ook belangrijk om rekening te houden met de vereisten omtrent de bewaring van onderzoeksdata van je eigen instelling, je onderzoeksfinancier(s) en het tijdschrift waarin je de resultaten later wil publiceren.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Wat zijn de basisprincipes van de GDPR?
5.2 Mag ik onderzoeksdata met persoonsgegevens delen met anderen wanneer mijn onderzoeksproject afgelopen is?
2.8 Waaraan moet ik denken wanneer ik samenwerk met anderen of mijn data deel?
1.5 Wat zijn de basisprincipes van de AVG?
4.4 Hoe beveilig ik mijn data op een correcte manier?
Artikel details
Artikel ID: 398
Categorie: 5. Na het onderzoek
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid