Universiteit Antwerpen Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Privacy > Helpdesk Privacy > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


» Categorie: 1. Algemene informatie  (Ga terug)

» Artikelen in deze categorie:

 
1.1 Wat is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) Artikel nog niet beoordeeld
Voor het verwerken van de persoonsgegevens gelden de regels van de AVG. De AVG zorgt voor een modernisering van de wetgeving rond privacy, creëert een uniform Europees wetgevend kader en geeft burgers...
1.2 Wanneer is de AVG van toepassing op mijn onderzoek? Artikel nog niet beoordeeld
Wanneer jij (of jouw instell
1.3 Wat zijn persoonsgegevens? Artikel nog niet beoordeeld
Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Naast gegevens met voor de hand liggende 'identificatiegegevens', zoals naam en geboortedatum, ...
1.4 Wat wordt beschouwd als kwetsbare groepen? Artikel nog niet beoordeeld
Voorbeelden van kwetsbare personen zijn: kinderen/minderjarigen, zwangere vrouwen, oudere personen, andersvaliden, etnische minderheden, minderheden. Het invullen van het begrip kwetsbare personen is ...
1.5 Wat zijn de basisprincipes van de AVG? Artikel nog niet beoordeeld
De AVG is gebaseerd op zes basisprincipes die nageleefd moeten worden wanneer persoonsgegevens verwerkt worden:
1.6 Wat is er nieuw in de AVG? Artikel nog niet beoordeeld
Hoewel de basisprincipes van de vorig privacywetgeving dezelfde blijven, brengt de AVG een aantal belangrijke veranderingen met zich mee: 
1.7 Waarom is het belangrijk om mij aan de AVG te houden? Artikel nog niet beoordeeld
Voldoen aan de nieuwe vereisten voor onderzoek is om verschillende redenen belangrijk:
 

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid