Universiteit Antwerpen Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Privacy > Helpdesk Privacy > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


1.3 Wat zijn persoonsgegevens?

Oplossing

Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Naast gegevens met voor de hand liggende 'identificatiegegevens', zoals naam en geboortedatum, omvat dit ook genetische, biometrische, locatie en online gegevens die uniek zijn voor een persoon (zoals een e-mailadres of IP-adres). Daarnaast kan ook een combinatie van variabelen ervoor zorgen dat personen geïdentificeerd kunnen worden.

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens (gevoelige persoonsgegevens) zijn persoonsgegevens die informatie bevatten over ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, het lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens over gezondheid, gegevens over iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Indien deze informatie publiek beschikbaar wordt (bv. als gevolg van een datalek) kan dit zeer nadelige gevolgen hebben voor de betrokkenen.

Gepseudonimiseerde persoonsgegevens (in de Belgische Privacywetgeving van 1992 aangeduid als ‘gecodeerde gegevens’) zijn persoonsgegevens (al dan niet gevoelig) die slechts door middel van een niet-publieke (geheime) sleutel in verband kunnen gebracht worden met een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Gepseudonimiseerde persoonsgegevens blijven persoonsgegevens die beschermd worden door de AVG.

Bij geanonimiseerde persoonsgegevens werd door middel van een verwerkingstechniek de mogelijkheden tot identificatie ‘irreversibel’ verwijderd. Opgepast, geanonimiseerde persoonsgegevens die met een redelijke inspanning terug te leiden zijn naar de oorspronkelijke individuen, blijven persoonsgegevens en zijn geen anonieme gegevens en vallen dus wel onder de AVG. Om die reden is het voor heel wat types onderzoeksdata (bv. kwalitatieve data) moeilijk om deze volledig te anonimiseren.

Anonieme gegevens betreft informatie die niet in verband kan gebracht worden met een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Anonieme gegevens zijn dus geen persoonsgegevens en vallen niet onder de AVG.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Wat zijn de basisprincipes van de GDPR?
2.1 Waaraan moet ik denken bij het design van mijn onderzoek?
Wat houdt het meldplicht bij een datalek in?
Wat is een datalek?
2.8 Waaraan moet ik denken wanneer ik samenwerk met anderen of mijn data deel?
Artikel details
Artikel ID: 373
Categorie: 1. Algemene informatie
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid