Universiteit Antwerpen Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Privacy > Helpdesk Privacy > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Wat houdt het meldplicht bij een datalek in?

Oplossing

Als de datalek een groot risico inhoudt op de rechten en vrijheden van een natuurlijke persoon moet er binnen de 72 uur een melding gedaan worden bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Ook de betrokkene(n) wie zijn gegevens onderwerp waren van de datalek moeten op de hoogte gebracht worden als hier een groot risico aan vast hangt.

Het is zeker belangrijk om ook het data protection office op de hoogte te stellen en het departement ICT.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Wat zijn de basisprincipes van de GDPR?
Wat is een datalek?
4.3 Wat moet ik doen wanneer er sprake is van een datalek (bv. verlies van data,…)?
1.3 Wat zijn persoonsgegevens?
Artikel details
Artikel ID: 364
Categorie: Nederlands
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid