Universiteit Antwerpen Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Privacy > Helpdesk Privacy > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


4.3 Wat moet ik doen wanneer er sprake is van een datalek (bv. verlies van data,…)?

Oplossing

Een datalek is een veiligheidsincident dat de vertrouwelijkheid, integriteit of beschikbaarheid van persoonsgegevens aantast. Mogelijke incidenten die kunnen leiden tot een datalek zijn:

  • Toegang tot persoonsgegevens door een onbevoegde derde;
  • opzettelijke of onopzettelijke actie die de beveiliging van persoonsgegevens beïnvloedt;
  • het verzenden van persoonsgegevens naar een onjuiste ontvanger;
  • computerapparatuur met persoonsgegevens die verloren of gestolen zijn;
  • het wijzigen van persoonsgegevens zonder toestemming;

De AVG verplicht instellingen om ernstige datalekken binnen de 72 uur nadat er kennis werd genomen van het datalek te melden aan de GBA, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Het is dan ook belangrijk dat onderzoekers een (vermoeden) van datalek steeds zo snel mogelijk melden.

De exacte procedure zal verschillen per instelling maar het melden van het lek aan de DPO zal steeds deel uitmaken van de procedure.

 

Binnen de Universiteit Antwerpen wordt een formulier voorzien voor de melding van datalekken op onderstaande link                                                            https://forms.uantwerpen.be/nl/formulieren/personeel/data-protection/datalekken/

In de tussentijd meldt u deze aan privacy@uantwerpen.be

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Wat houdt het meldplicht bij een datalek in?
Wat is een datalek?
Aan welke verplichtingen moet de universiteit zich houden als deze de verwerker is?
2.8 Waaraan moet ik denken wanneer ik samenwerk met anderen of mijn data deel?
Aan welke verplichtingen moet de universiteit zich houden als deze de verwerkingsverantwoordelijke is?
Artikel details
Artikel ID: 396
Categorie: 4. Tijdens het onderzoek
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid