Universiteit Antwerpen Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Privacy > Helpdesk Privacy > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Wat is een datalek?

Oplossing

Men spreekt over een datalek wanneer per ongeluk of op niet gerechtvaardigde wijze gegevens vernietigd, veranderd zijn. Ook het onbevoegd toegang verkrijgen tot persoonsgegevens valt onder een datalek.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Wat houdt het meldplicht bij een datalek in?
4.3 Wat moet ik doen wanneer er sprake is van een datalek (bv. verlies van data,…)?
Wat zijn de basisprincipes van de GDPR?
Aan welke verplichtingen moet de universiteit zich houden als deze de verwerkingsverantwoordelijke is?
Aan welke verplichtingen moet de universiteit zich houden als deze de verwerker is?
Artikel details
Artikel ID: 363
Categorie: Nederlands
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid