Universiteit Antwerpen Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Privacy > Helpdesk Privacy > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


» Categorie: Nederlands  (Ga terug)

» Subcategorieën:

 
Wetgeving
Link naar algemene verordening gegevensbescherming
Good Practices
Versturen van grote bestanden
Encryptie
E-mail aan meerdere personen
VLIR FAQ AVG: Onderzoek
Introductie
Software en tools
Surveys & Qualtrics
 

» Artikelen in deze categorie:

 
Wat zijn de rechtsgronden voor een verwerking volgens de GDPR? Artikel nog niet beoordeeld
De verwerking van persoonsgegevens mag alleen op basis van één of meerdere rechtsgrond(en). Deze rechtsgronden zijn als volgt; Toestemming van de betrokkene(n) Verwerking is noodzakelijk voor de uit...
Wat zijn de basisprincipes van de GDPR? Artikel beoordeeld 5.0/5.0
De GDPR heeft enkele basisprincipes. Deze basisprincipes sommen tevens de rechten en plichten op van de verwerkingsverantwoordelijke, verwerker en de natuurlijke persoon. Legitimiteit en transparanti...
Aan welke verplichtingen moet de universiteit zich houden als deze de verwerkingsverantwoordelijke is? Artikel nog niet beoordeeld
Alle activiteiten die betrekking hebben tot de verwerking van persoonsgegevens dienen bijgehouden te worden in controleerbare documentatie. Technologische en organisatorische maatregelen moeten aanwez...
Aan welke verplichtingen moet de universiteit zich houden als deze de verwerker is? Artikel nog niet beoordeeld
Alleen maar gegevens verwerken die de verwerkingsverantwoordelijke juist acht. Gepaste processen en instrumenten hebben om bij een datalek snel te kunnen handelen. Alleen maar een derde partij bij de ...
Moet ik voor elke verwerking van persoonsgegevens toestemming vragen aan de betrokkene(n)? Artikel nog niet beoordeeld
Neen, als de verwerking kan steunen op een andere rechtsgrond mag er altijd overgegaan worden in een verwerking van persoonsgegevens.
Wat doe ik met bestaande contacten in een databank? Artikel beoordeeld 1.0/5.0
In dit specifieke geval kan je steunen op het gerechtvaardigd belang. Dit is echter wel zelden de regel voor andere gegevensverwerkingen. De belangen van de Universiteit moeten doorwegen op het recht...
Wat is een datalek? Artikel nog niet beoordeeld
Men spreekt over een datalek wanneer per ongeluk of op niet gerechtvaardigde wijze gegevens vernietigd, veranderd zijn. Ook het onbevoegd toegang verkrijgen tot persoonsgegevens valt onder een datalek...
Wat houdt het meldplicht bij een datalek in? Artikel nog niet beoordeeld
Als de datalek een groot risico inhoudt op de rechten en vrijheden van een natuurlijke persoon moet er binnen de 72 uur een melding gedaan worden bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Ook de betrokke...
 

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid