Universiteit Antwerpen Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Privacy > Helpdesk Privacy > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Wat zijn de rechtsgronden voor een verwerking volgens de GDPR?

Oplossing

De verwerking van persoonsgegevens mag alleen op basis van één of meerdere rechtsgrond(en). Deze rechtsgronden zijn als volgt;

  1. Toestemming van de betrokkene(n)
  2. Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract of overeenkomst
  3. Wettelijke verplichting
  4. Taak van algemeen belang
  5. Vitaal belang (altijd vanuit het perspectief van het individu)
  6. Gewettigd belang/gerechtvaardigd belang
 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen 2.2 Hoe zorg ik ervoor dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig gebeurt?
Wat zijn de basisprincipes van de GDPR?
Moet ik voor elke verwerking van persoonsgegevens toestemming vragen aan de betrokkene(n)?
Wat doe ik met bestaande contacten in een databank?
4.2 Welke informatie moet ik opnemen op een informed consent formulier?
Artikel details
Artikel ID: 357
Categorie: Nederlands
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid