Universiteit Antwerpen Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Privacy > Helpdesk Privacy > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Wat doe ik met bestaande contacten in een databank?

Oplossing

In dit specifieke geval kan je steunen op het gerechtvaardigd belang.

Dit is echter wel zelden de regel voor andere gegevensverwerkingen. De belangen van de Universiteit moeten doorwegen op het recht op privacy van de betrokkene. Het is dus heel belangrijk dat er een belangenafweging gemaakt wordt. Het gebruik van e-mailadressen voor e-marketing valt echter ook onder de e-Privacy Regulation. Deze is verouderd en moet onder de GDPR vernieuwd worden. Om soelaas te dienen kan men altijd een reactiveringscampagne uitvoeren. Hier loopt men wel het risico bestaande contacten te verliezen.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen 2.6 Waar moet ik op letten wanneer ik data verzamel bij minderjarigen?
Wat zijn de rechtsgronden voor een verwerking volgens de GDPR?
4.2 Welke informatie moet ik opnemen op een informed consent formulier?
Wat zijn de basisprincipes van de GDPR?
Artikel details
Artikel ID: 362
Categorie: Nederlands
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 1.0/5.0 (1)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid