Universiteit Antwerpen Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Privacy > Helpdesk Privacy > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


2.6 Waar moet ik op letten wanneer ik data verzamel bij minderjarigen?

Oplossing

Kinderen hebben recht op specifieke bescherming, aangezien zij zich vaak minder bewust zijn van hun rechten, de mogelijke risico’s en gevolgen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Concreet heeft dit gevolgen voor de manier waarop informatie wordt verstrekt en geïnformeerde toestemming wordt verkregen.

Onderzoekers moeten kinderen informeren over welke data verzameld worden, waarvoor deze gebruikt zullen worden, wat de risico’s, regels, waarborgen en rechten in verband met de verwerking zijn en hoe ze hun rechten met betrekking tot de verwerking kunnen uitoefenen. Deze informatie moet op een duidelijke en begrijpbare manier gecommuniceerd worden gebruik makend van een medium dat aansluit bij de leefwereld en het onderscheidingsvermogen van het kind. Belangrijk om te vermelden is dat kinderen hun recht op informatie niet verliezen indien voor het onderzoek toestemming moet gegeven worden door de ouders. In die geval moeten zowel de ouders als de kinderen op een gepaste manier geïnformeerd worden.

Indien data verzameld wordt bij minderjarige kinderen zal hiervoor toestemming gevraagd worden bij de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt. Bij verder gebruik van data die verzameld werden in het kader van het aanbod aan diensten van de informatiemaatschappij geldt hiervoor de leeftijd van 13/16 jaar. 

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen 1.4 Wat wordt beschouwd als kwetsbare groepen?
4.2 Welke informatie moet ik opnemen op een informed consent formulier?
2.9 Wat zijn de rechten van de betrokkenen, hoe respecteer ik deze en welke uitzonderingen gelden voor onderzoek?
4.1 Hoe ben ik transparant naar de betrokkenen van mijn onderzoek?
Wat zijn de basisprincipes van de GDPR?
Artikel details
Artikel ID: 384
Categorie: 2. Het Onderzoeksdesign
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 1.0/5.0 (1)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid