Universiteit Antwerpen Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Privacy > Helpdesk Privacy > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


2.9 Wat zijn de rechten van de betrokkenen, hoe respecteer ik deze en welke uitzonderingen gelden voor onderzoek?

Oplossing

Binnen de AVG hebben de betrokkenen verschillende rechten ten opzicht van hun data:

  • Recht op informatie: de betrokkenen moeten op een duidelijke en transparante manier geïnformeerd worden indien er persoonsgegevens van hen verwerkt worden
  • Recht op inzage:  een betrokkene mag altijd vragen of er gegevens over hem worden verwerkt, welke gegevens dit zijn, waarom deze worden verwerkt en met wie ze gedeeld worden.
  • Recht op correctie: als de gegevens niet correct zijn, mag de betrokkenen vragen om deze te corrigeren.
  • Recht op gegevenswissing: Onder bepaalde omstandigheden (bv. het intrekken van toestemming in het kader van de AVG) hebben de betrokkenen het recht om hun persoonsgegevens te laten wissen. Op dit recht gelden in onderzoeksverband uitzonderingen  voor zover het bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen;. 
  • Recht op beperking van de verwerking: de betrokkenen mogen vragen om te stoppen met de gegevensverwerking.
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: de betrokkenen mogen vragen om zijn gegevens mee te krijgen, in een gemakkelijke leesbaar en hanteerbaar formaat.
  • Bezwaar tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering

 

In onderzoekscontext worden sommige rechten in verschillende omstandigheden in mindere of meerdere mate beperkt.

Indien je onderzoek ernstig belemmerd of onmogelijk wordt wanneer betrokkenen hun recht op inzage, correctie, beperking van de verwerking en recht van bezwaar willen uitoefenen, kan je deze rechten voor onderzoeksdoeleinden beperken. Het is in dit geval belangrijk om de noodzaak voor het afwijken van één of meerdere van deze rechten, per recht, duidelijk te motiveren in het register.

Aangezien het beperken van de rechten meer risico’s voor de rechten en de privacy van de betrokkenen met zich meebrengen, is het belangrijk om hier in je onderzoek passende waarborgen tegenover te stellen zoals gedefinieerd in de Belgische Kaderwet [nog aan te vullen wanneer hier meer duidelijkheid over bestaat].

In de informatie die onderzoekers meegeven aan de betrokkenen moet duidelijk vermeld worden welke rechten er zijn en hoe deze uitgeoefend kunnen worden.

 

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Wat zijn de basisprincipes van de GDPR?
4.2 Welke informatie moet ik opnemen op een informed consent formulier?
2.6 Waar moet ik op letten wanneer ik data verzamel bij minderjarigen?
4.1 Hoe ben ik transparant naar de betrokkenen van mijn onderzoek?
2.4 Wat zijn de verschillende rollen en verantwoordelijkheden volgens de AVG?
Artikel details
Artikel ID: 387
Categorie: 2. Het Onderzoeksdesign
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid