Universiteit Antwerpen Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Privacy > Helpdesk Privacy > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


» Categorie: 2. Het Onderzoeksdesign  (Ga terug)

» Artikelen in deze categorie:

 
Intro Artikel nog niet beoordeeld
De vragen in dit deel moeten aan bod komen op het moment dat je als onderzoeker of promotor het onderzoeksdesign aan het uitwerken bent. Door in deze fase al een aantal basisvragen te overlopen en te ...
2.1 Waaraan moet ik denken bij het design van mijn onderzoek? Artikel nog niet beoordeeld
Naast de inhoudelijke en methodologische aspecten van je onderzoek is het belangrijk om in de ontwerpfase ook de verzameling en de verwerking van persoonsgegevens grondig te overwegen en te beschrijve...
2.2 Hoe zorg ik ervoor dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig gebeurt? Artikel nog niet beoordeeld
De verwerking van persoonsgegevens is alleen rechtmatig indien aan één van de zes rechtsgronden die vermeld worden in de AVG is voldaan.
2.3 Wat moet ik doen bij een verdere/secundaire verwerking van persoonsgegevens? Artikel nog niet beoordeeld
Naast een nieuwe verzameling van persoonsgegevens noemt de AVG nadrukkelijk de mogelijkheid van verdere verwerking voor het doel van wetenschappelijk onderzoek.
2.4 Wat zijn de verschillende rollen en verantwoordelijkheden volgens de AVG? Artikel nog niet beoordeeld
Binnen de AVG worden verschillende rollen gedefinieerd bij de verwerking van persoonsgegevens. De belangrijkste rollen zijn: verwerkingsverantwoordelijke, gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke en ...
2.5 Wanneer verwerk ik persoonsgegevens met een hoog risico en waar moet ik dan rekening mee houden? Artikel nog niet beoordeeld
Wanneer de soort data of de aard van de verwerking waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de betrokkenen ben je volgens de AVG verplicht om voor de start van de verwerking een extra risicoanalyse...
2.6 Waar moet ik op letten wanneer ik data verzamel bij minderjarigen? Artikel beoordeeld 1.0/5.0
Kinderen hebben recht op specifieke bescherming, aangezien zij zich vaak minder bewust zijn van hun rechten, de mogelijke risico’s en gevolgen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Concre...
2.7 Waaraan moet ik denken bij de doorgifte van data naar andere landen of internationale organisaties? Artikel nog niet beoordeeld
De AVG zorgt voor een uniformisering van het privacybeleid binnen de EU waardoor er vrij verkeer van persoonsgegevens binnen de EER (28 EU lidstaten + Noorwegen, IJsland, Liechtenstein) mogelijk is.
2.8 Waaraan moet ik denken wanneer ik samenwerk met anderen of mijn data deel? Artikel nog niet beoordeeld
Onderzoeksdata met persoonsgegevens kunnen binnen je eigen instelling gedeeld worden met onderzoekers binnen je eigen onderzoeksproject of met collega-onderzoekers waarmee je data deelt voor een verde...
2.9 Wat zijn de rechten van de betrokkenen, hoe respecteer ik deze en welke uitzonderingen gelden voor onderzoek? Artikel nog niet beoordeeld
Binnen de AVG hebben de betrokkenen verschillende rechten ten opzicht van hun data:
 

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid